Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  • Operatorem strony fincome.pljest Biuro Rachunkowe FINCOME sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 32-020 Wieliczka.
  • W zakresie danych, będących Danymi Osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorem Danych jest Operator strony, spółka FINCOME sp. z o.o..
  • Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa, wdrożonej przez Administratora Danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego fincome.pllub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem serwisu.

 

 1. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych
  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • Korzystanie przez Użytkownika ze strony oznacza, iż Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  • Użytkownik, którego dane dotyczą,ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Użytkownik, którego dane dotyczą ma także prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@fincome.pl
  • W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze strony, to uznaje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki.

 

 1. Dane Osobowe Przetwarzane przez Administratora
  • Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem strony, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego na stronie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
  • Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
  • Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora obejmują:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Treść wiadomości.
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 • Nawiązania lub zachowania relacji biznesowych z Użytkownikiem,
 • Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą mailową lub  telefonicznie,
 • Komunikacji z Użytkownikiem w ramach bieżącej obsługi Użytkownika, w przypadku nawiązania współpracy.
  • Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

 1. Pliki Cookies
  • Serwis fincome.plnie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies” oraz anonimowych danych gromadzonych w logach na serwerze, takie jak numer IP, domena, przeglądarka, czas i data wejścia (dane do statystyk).
  • Anonimowe dane gromadzone w logach na serwerze mogą być wykorzystywane do analiz statystycznych odwiedzin na stronie.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu.
  • Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.